MENU

Bilişim Teknolojileri

21. yüzyıl eğitimini desteklemek için Robert Kolej’de herkesin entegre teknolojiyi kullanarak sürekli öğrenmeye istekli olmaları beklenir. Okulumuzun öğretmenleri ve çalışanları; yurttaşlık, liderlik, eleştirel düşünme, yaratıcılık, küresel farkındalık, iletişim ve işbirliği açısından örnek alınacak yaklaşıma sahiptir. Bu kültür ortamı, öğrencilerin mevcut ve gelecekteki teknolojilerle zenginleşen bir programla kazanımlarını artırmalarını sağlar ve dijital kaynaklarla araç-gereçlerin bilinçli, etik kullanılmalarını teşvik eder.

1999’dan beri güncel ileri teknoloji yatırımlarını aksatmadan sürdüren okulumuz, bu kapsamda fiber ağ bağlantısı, müstakil veri merkezi, bire-bir laptop programı, kampüs içi kablosuz internet erişimi, sınıf içi ders yönetim sistemlerinin kullanımı, akıllı ekran kullanımı, kurumsal kaynak yönetim yazılımları gibi teknoloji bileşenlerini hayata geçirmiştir.

Eğitim Teknolojileri

Ders Yönetim Sistemi (“Learning Management System”): 2012-2013 öğretim yılında bir ders yönetim sistemi olan Haiku öğretmenlere sunuldu. Ayrıca Mart 2012’de Google Apps eğitim sürümünün kullanılmaya başlaması ile birlikte Google Classroom da öğretmenler tarafından eğitim yönetim sistemi olarak aktif şekilde kullanılıyor.

Eğitim Yazılımları: Okuldaki bütün branşlarda teknolojinin derslerle bütünleştirilmesi için gittikçe artan sayıda eğitim yazılımları kullanılıyor.

Profesyonel Gelişim: Öğretmenleri ve ofis görevlilerini en son teknolojik yenilikler hakkında bilgilendirmek amacıyla Eğitim Teknolojileri Bölümü ders yılı içinde seminerler düzenler; aşağıdaki konularda öğretmenlere ve çalışanlara yardımcı olur:

  • Ders programlarını destekleyen ve okulun önceliklerine odaklanan profesyonel gelişim olanakları sağlanır,
  • Öğretmenlerin teknoloji bilgilerinin ve becerilerinin düzenli olarak güncellenmesine yardımcı olunur,
  • Öğrenilenleri tartışmak ve değerlendirmek için olanaklar yaratılır,
  • Öğretmenlerin meslektaşlar arası bilgi aktarma ve yol gösterme konusunda uzmanlaşmalarına yardımcı olunur. 

Kullanım Kuralları: Bilinçli Kullanım ve Network Kullanımı kurallarında, öğrencilere ve çalışanlara okuldaki teknoloji sistemlerinin nasıl kullanılacağı anlatılır. Kurallar düzenli aralıklarla güncellenir ve intranette yayınlanır.

Geribildirim: Okulumuzdaki teknolojinin gerek gündelik kullanımı gerekse de teknoloji vizyonunun güncel tutulması için öğretmenler ve öğrencilerden oluşan iki ayrı komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürür. Bu komiteler bir yandan eğitim teknolojileri ve teknoloji entegrasyonu gibi konularda kurum içi bilgi düzeyinin güncel ve taze kalmasını sağlarken; diğer yanda paydaşların talep, beklenti ve önerilerinin hayata geçmesi için temsilci görevini de icra etmektedir.

Teknoloji Altyapısı

Robert Kolej modern, yapısal yerel alan ağı kurulumlarını 1999 yılında tamamlamış ve zaman içinde gelişen teknolojilerle bu altyapısını güncellemiş; kablosuz erişim imkanları da ağa dahil edilmiştir (2004). Okulumuz kampüs içinde müstakil veri merkezini kurmuş ve işletmektedir. Veri merkezi sanallaştırma, bulut bilişim gibi güncel altyapı teknolojilerini de kurumsal gereksinimler çerçevesinde kullanır. 

Bire-Bir Laptop Programı

Bu program sayesinde 2004 yılından beri öğretmenler, 2011 yılından beri öğrenciler gündelik okul yaşamlarında laptop kullanmaya başlamıştır. Gerek cihazların kullanıma hazırlanması gerekse de günlük destek, okul bünyesindeki bilgi teknolojileri ekibi tarafından verilir. Öte yandan hem sanat bölümünün hem de film ve edebiyat programlarının desteklenmesi için özel bilgisayar laboratuvarları bulunur. 

Kurumsal Kaynak Yönetimi

Bilgi teknolojileri bünyesindeki yazılım ekibi, Robert Kolej’in kullanımına yönelik kurumsal kaynak yönetim yazılım paketini geliştirmiş ve hayata geçirmiştir. Güvenlik, kişisel gelişim yönetimi, öğrenci bilgi yönetimi, mezun ilişkileri yönetimi, kurumsal bilgi ağı yönetimi ve benzeri modüller ile, okulumuzda ön kayıttan, ders programının yönetimine, bağış takibinden, mezun ilişkilerine pek çok süreç dijital imkanlar sayesinde yapılır. Tüm çözümler, Robert Kolej’in uzun yıllara dayalı bilgi birikiminin son teknoloji ile buluşması ve farklı yetkinliklerdeki süreç sahiplerinin ortak çalışması ile hayata geçirilmiştir.

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ