MENU

Yönlendirici İlkelerimiz

Robert Kolej zengin bir geçmişe sahiptir

Robert Kolej, Amerika Birleşik Devletleri dışında kurulan en eski Amerikan okulu olup, 1863 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Yıllar içinde, okul Amerikan ve Türk köklerini yansıtan benzersiz bir eğitim programı geliştirmiştir. Geçmişimize saygı duyuyor ve onu gururla geleceğe taşıyoruz.

Öğrenciler Odağımızdır

Öğrencilerimizi, bağımsız düşünmeleri ve kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri için teşvik ederiz. Bu yönlendirme Robert Kolej yaşamının tüm alanlarına yansır. Öğrenci odaklı olmak demek, öğrencilerin ihtiyaçlarına öncelik vermek, öğrencilerin inisiyatif almalarını desteklemek, onların bakış açılarına ve düşüncelerine saygı duymak anlamına gelir. Bu, öğretme ve öğrenmede, Robert Kolej yaşamında tüm öğrencilerle öğretim kadrosu ve çalışanları arasında bir ortaklık ruhu olması anlamına gelir. 

Robert Kolej öğrencileri gelecek için hazırdır

Öğrencilerimizi, kendilerine başarılı bir gelecek kurabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donatır, genç bir insanın gelişimini etkileyen her alanda (entelektüel, fiziksel, sosyal, ahlaki, yaratıcı ve duygusal) hak ettikleri ilgiyi görmelerini sağlarız. Robert Kolej olarak, öğrencilerimizin RC öğrenci profilinde tanımlanan becerileri ve değerleri geliştirmeleri için çaba gösteririz.

Robert Kolej'in programı hem klasik hem de yenilikçidir

Robert Kolej, öğrencilerine matematik, doğa bilimleri ve diğer tüm disiplinlerde güçlü bir altyapı kazandırmak üzere tasarlanmış bir program sunar. Program, ders-dışı etkinlikler, iyi oluş müfredatı ve spor aktiviteleri gibi bir dizi özel çalışmayla tamamlanır, böylece öğrencilerin var olan ilgi alanlarını fark etmelerine ve yeni merak alanları keşfetmelerine, topluma hizmet ederek öğrenme deneyimleri edinmelerine olanak sağlar. Robert Kolej geleneksel programını yaratıcılığa, yenilikçiliğe, risk alma ve sosyal girişimciliğe verdiği önemle pekiştirir. Öğrencilerimize iş birliği içinde çalışmayı, disiplinler arası bağlantılar kurmayı ve farklı ortamlarda iletişim becerilerini etkin şekilde kullanmayı öğretiriz. İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmalarının önemini vurgular ve bunu başarmalarına öncelik veririz.

Öğrenciler ve öğretmenler birlikte, birbirlerinden öğrenirler

İstisnai öğrenci grubumuz, yerel ve uluslararası seçkin öğretmen kadromuzla sınıf dışı zamanlarda da teneffüs ve yemek saatlerinde, hafta sonlarında, akşam etkinliklerinde ve bire bir çalışma saatlerinde olmak üzere sınıf dışı zamanlarda da bir araya gelerek etkileşim içinde olurlar. Öğretmen ve çalışanlar, ebeveynlik ötesinde sorumluluk üstlenir ve öğrencilerle sınıf dışında da sağlıklı ilişkiler geliştirerek, kendilerine, diğer insanlara ve doğaya saygılı yetenekli, duyarlı ve katılımcı yetişkinler yetiştirmeyi amaçlar.

Robert Kolej bir topluluktur

Topluluk olmaya ve birbirimize özen göstermeye önem veriyoruz. Robert Kolej’de öğrencilerin sahiplenme ve ait olma duygusunu ve özgün bir birey olarak ilgi gördüklerini hissetmelerini sağlarız.

 

Robert Koleji kampüsü, geniş Robert Koleji topluluğunun merkezi olarak, farklı kuşakların bir araya getiri ve aralarında güçlü bağlar oluştururur. 

 

Robert Kolej öğrencileri, akranları ve geniş Robert Kolej topluluğuyla etkileşim halinde olarak demokratik değerleri ve uygulamaları öğrenir, vatandaşlık/toplumsal haklarını deneyimler ve hak sahibi olmanın hesap verebilirlik ve sorumluluk gerektirdiğinin farkında olurlar. 

 

Robert Kolej, topluluğunun üyelerinin, öğrencilerin ve yetişkinlerin duygusal ve zihinsel sağlığının desteklenmesinde öncü bir rol oynamaktadır. Esenlik ve kişisel gelişim alanlarına vermiş olduğumuz önem, Kişisel Gelişim Programımızın (GROW) çatısı altında gerçekleşen iyi-oluş dersleri, toplum hizmeti ve danışmanlık gibi birçok çalışma ile kendini gösterir.

Liderlik ve sözlü iletişim gibi geleneksel becerilerin yanı sıra, öz yansıtma, empati ve etkin dinleme gibi çok önemli sosyal becerilerin de üstünde dururuz.

Robert Kolej'in ölçütleri küreseldir ve dünyanın önde gelen okulları seviyesindedir

Kendimizi Türkiye’deki ve dünyadaki en başarılı okullarla karşılaştırır, buna göre değerlendiririz. Robert Kolej’in küresel ölçekte kendine kıstas olarak aldığı bir okul listesi vardır. Bu okullar başarı düzeyleri veya seçkin programlarıyla Robert Kolej’e örnek olabilecek okullardır. Kıstas alınan okullar bize ilham verme, örnek teşkil etme ve en iyi okul olma anlayışımızı geliştirebilme kapasitelerine göre seçilir. Öğrencilerimizi dünya vatandaşları olarak, Türkiye’de veya yurtdışında yaşamlarını sürdürmek üzere hazırlarız. 

 

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sistemimiz örnek alınacak kalitededir. Dünyanın en rekabetçi üniversitelerine kabul alma performansımızı, kendimize kıstas aldığımız okullarla karşılaştırırız.

Robert Kolej olanaklar sunar

Mali yardım programımız, maddi imkanlarından bağımsız olarak, Türkiye’nin her yerinden gelen mükemmel öğrencilerin Robert Kolej programından yararlanmasına fırsat verir. Mevcut durumumuzda, öğrencilerimizin her dört öğrenciden biri mali yardım olanaklarından faydalanmaktadır. 

Robert Kolej sorumluluklarının farkındadır

Robert Kolej topluluğu, Robert Kolej’in dünya standartlarında bir kurum olarak devamını sağlama, okuldaki her öğrenciye dünya standartlarında eğitim deneyimi sunabilmek için gerekli kaynakları oluşturma sorumluluğunu alır. Robert Kolej, sadece okul ücretlerine ve vakıf gelirlerine bağlı kalmamak amacıyla alternatif gelir kaynaklarını tasarlar ve geliştirme faaliyetlerine önem verir. Robert Kolej, okulun uzun vadeli ihtiyaçları ile güncel ihtiyaçlarını karşılama arasında denge kurar.

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ