MENU

Yönlendirici İlkelerimiz

ROBERT KOLEJ’DE DENGE GÖZETİLİR

Robert Kolej’de gözetim ve özgürlük, güvenli yaşam ve deneyim, riskler ve fırsatlar, zorlu bir akademik program ve sağlıklı yaşam arasında bir denge vardır. Öğrenci odaklı olmaya ve toplumsal bağlarımıza verdiğimiz önem, mesajlarımıza ve çalışmalarımıza rehberlik eder. 

Robert Kolej “yapabilirim” diyerek yola çıkar, karar verme süreçlerine de “olur” bakış açısıyla yaklaşır.

ROBERT KOLEJ’İN ÖLÇÜTLERİ KÜRESELDİR VE DÜNYANIN ÖNDE GELEN OKULLARI SEVİYESİNDEDİR

Kendimizi Türkiye’deki ve dünyadaki en başarılı okullarla karşılaştırır, buna göre değerlendiririz. Robert Kolej’in küresel ölçekte kendine kıstas olarak aldığı bir okul listesi vardır. Bu okullar başarı düzeyleri veya seçkin programlarıyla Robert Kolej’e örnek olabilecek okullardır. Kıstas alınan okullar etkili olma, örnek teşkil etme ve en iyi okul ortamına sahip olma anlayışımızı geliştirebilme kapasitelerine göre seçilir. Öğrencilerimizi Türkiye’de ve yurtdışında yaşayabilecek, hayata hazır dünya vatandaşları olarak yetiştiririz.

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sistemimiz örnek alınacak kalitededir.

Dünyanın en rekabetçi üniversitelerine kabul alma performansımızı, kendimize kıstas aldığımız okullarla karşılaştırırız.

ROBERT KOLEJ ORTAK DEĞERLERE SAHİP BİR TOPLULUKTUR

Öğrencilerimizin çoğunun gündüzlü olmasına rağmen, güçlü bir yatılı okul felsefesi üzerine kurulmuş olmak bizi özgün kılar. 

Robert Kolej’de:

·    Öğrencilerin sahiplenme ve ait olma duygusunu hissetmelerini,

·    Öğrencilerin birey olarak kabul edilmelerini ve ilgi görmelerini,

·    Öğretmen ve çalışanların, ebeveyn sorumluluğunun ötesinde, öğrencilerle sınıf dışında da sağlıklı ilişkiler kurarak, onları kapasiteli, duyarlı ve katılımcı bireyler olmak üzere yetiştirmelerini sağlarız.

Robert Kolej kampüsü, tüm Robert Kolej topluluğunu birbirine bağlayan bir ortak paydadır. Kampüs, topluluğunun farklı kuşaklarını çeşitli etkinliklerle bir araya getirerek, aralarında güçlü bağlar oluşmasını sağlar. Bu buluşmalar yemek zamanlarında, akşam etkinliklerinde ve hafta sonlarında gerçekleşen resmi veya resmiyetten uzak paylaşımlarla olur.

Robert Kolej topluluğunun yetişkin üyeleri doğru davranışlarıyla öğrencilere örnek olarak, özgürlüğün başkalarının ihtiyaçlarına ve haklarına saygı duyma sorumluluğu olduğunu gösterirler.

Robert Kolej öğrencileri demokratik değerleri ve uygulamaları; 

·    Yaşıtlarıyla ve Robert Kolej topluluğunun tüm üyeleriyle etkileşim halinde olarak 

·    Vatandaşlık haklarını ve toplumsal hakları kullanarak,

·    Hak sahibi olmanın hesap verebilirlik ve sorumluluk gerektirdiğini fark ederek öğrenir.

Robert Kolej’de takım çalışmasının, sportmenliğin, beceri geliştirmenin, iç görü kazanmanın ve azimli olmanın erdemlerini geliştirmek üzere rekabetçi etkinliklere yer verilir.

Robert Kolej, okul karakterinin ve değerler eğitimin bir parçası olarak, sağlıklı rekabeti onaylar ve teşvik eder.

Robert Kolej, okul topluluğu üyelerinin, öğrencilerin ve yetişkinlerin, duygusal ve zihinsel sağlığını destekleyen etkinlikler düzenler.  

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BİRLİKTE, BİRBİRLERİNDEN ÖĞRENİRLER

Öğretmenlerimiz, öğrencilerle olan etkileşimlerini sınıf dışına da taşıyarak, onlarla teneffüs ve yemek saatlerinde, hafta sonlarında, akşam etkinliklerinde bir araya gelirler, bire bir çalışma programları uygularlar.

Öğretmenler, Robert Kolej Danışmanlık Programı aracılığıyla öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık yapar.

ROBERT KOLEJ’İN PROGRAMI HEM KLASİK HEM DE YENİLİKÇİDİR

Öğrencilere matematik, doğa bilimleri, beşeri bilimler, teknoloji ve sanat alanlarında güçlü bir altyapı kazandırmak üzere tasarlanmış, onları üniversite yaşamlarına hazırlayacak etkin bir program sunarız.

Bu programı ders dışı etkinlikler ve spor çalışmalarıyla tamamlayarak, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine, topluma hizmet ederek öğrenme deneyimleri edinmelerine olanak sağlarız.

Robert Kolej, en güncel teknolojileri kullanarak öğretim olanaklarını ve topluma ulaşma fırsatlarını genişletir.

İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmalarının önemine inanır ve bunu başarmalarına öncelik veririz.

Robert Kolej geleneksel programını yaratıcılığa, yenilikçiliğe, risk alma ve girişimciliğe verdiği önemle pekiştirir. Öğrencilerimize iş birliği içinde çalışmayı, disiplinler arası bağlantılar kurmayı ve farklı ortamlarda iletişim becerilerini etkin şekilde kullanmayı öğretiriz.

ROBERT KOLEJ ÖĞRENCİLERİ HAZIRLIKLIDIR

Öğrencilerimizi, kendilerine başarılı bir gelecek kurabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donatır, genç bir insanın gelişimini etkileyen her alanda (entelektüel, fiziksel, sosyal, ahlaki ve duygusal) hak ettikleri ilgiyi görmelerini sağlarız.

RC öğrencilerinin:

·    Analitik ve eleştirel düşünce becerileri geliştirmelerine,

·    Yeni bilgi ve beceriler edinirken, öğrenmelerinin yetki ve sorumluluğunu aldıklarını göstermelerine,

·    İngilizce ve Türkçe dillerini akıcı olarak kullanmalarına,

·    Haklarını korumalarını ve kişisel farkındalığa sahip olmalarına,

·    Sağlam karakterli ve dürüst olmalarını sağlamaya gayret ederiz.

Öğrencilerimize, Türkiye’de veya yurt dışında devam edecekleri başarılı bir yüksek öğretim hayatına hazırlamak için güçlü bir öğretim programı ve onu tamamlayan kapsamlı bir ders dışı etkinlikler programı sunarız.

ODAK NOKTAMIZ ÖĞRENCİLERDİR

Öğrenci odaklı bir okul olan Robert Kolej, öğrencilerin özgür düşünceleri doğrultusunda ilerleyerek yetişmelerini destekler.

Bu ilke Robert Kolej yaşamının bütün alanlarına; akademik ve ders dışı programlarına, öğretme ve öğrenme yaklaşımımıza, ders programına, okul kurallarına, kampüs ortamına, çalışanların eylemlerine ve mütevelli heyetinin yönetimine yansır.

 “Öğrenci odaklı” anlayışla:

·    Öğrencilerin ilgi alanlarına öncelik veririz.

·    Öğrencilerin inisiyatif almalarını destekleriz.

·    Öğrencinin bakış açısına ve düşüncesini dile getirmesine saygı duyarız.

·    Farklı öğrenme tarzlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alırız.

·    Öğrencilerin akademik başarılarını öğrendiklerine/öğrenme performanslarına göre değerlendiririz.

·    Her öğrencinin bireysel yetenek ve ilgi alanına değer veririz. 

Öğrenci odaklı olmak; öğretme-öğrenme sürecinde ve Robert Kolej yaşamında öğretmenleri, çalışanları ve öğrencileriyle iş birliği ruhu içinde olmak demektir.

ROBERT KOLEJ ZENGİN BİR TARİHE SAHİPTİR

Robert Kolej, 1863 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında kurulan en eski Amerikan okuludur. Yıllar içinde okul, Amerikan ve Türk kökenlerini yansıtan özgün bir eğitim programı geliştirmiştir. Geçmişimizle saygı duyuyor ve onu geleceğe gururla taşıyoruz.

ROBERT KOLEJ OLANAKLAR SUNAR

Robert Kolej, Türkiye’de mali desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilerin okul programından yararlanmaları için burslar verir. Burs programı, maddi imkanları yeterli olmasa bile, hak kazanmış olan öğrencilerin ülkenin her yerinden okula girmelerine olanak verir. Mevcut durumda, her dört öğrenciden biri mali destek alır.

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM