MENU

Toplum Hizmeti Programı

Öğrencilerin çeşitli toplum, bilim, siyaset, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında ülkede ve dünyada yararlı yurttaşlar olmaları amaçlanır.

Sorumluluk duygusu ve öğrencilerin gerek yakın çevreye gerekse daha geniş anlamda topluma yararlı olma fikrini içselleştirmeleri okulumuzda çok büyük önem taşır. Hedef, topluma hizmetin yaşam boyu alışkanlık haline gelmesidir. Toplum Hizmeti Programı çerçevesinde öğrencilerin mezun olana kadar en az 75 saat toplum için yararlı çalışmalar yapmaları zorunlu tutulur. Bu doğrultuda öğretmenler ve öğrenciler Türkiye’nin dört bir yanında projelere katılır.

Örneğin Matematik öğrencilerimizin görme engelli öğrencilere geometri öğretmek için geliştirdikleri öğretim programı projesi görme engelliler okulunda uygulamaya alınmıştır. Doğayı koruma sorumluluğu açısından da Robert Kolej önemli adımlar atmış olup okul içinde ve dışında doğal kaynakların korunması ve atıkların geri dönüşümle değerlendirilmesi için girişimler vardır.

Okulun felsefesini kısa bir özdeyişle ifade etmek, günlük hayatımızda her an canlı tutmak için anlamlı olabilir. Geliştirme Ofisi’nin önerdiği gibi: “Geleceğin Sorumluluğunu Taşımak Bizim Geleneğimizdir.”

Uğur Kılıç, RC 16
Mezun

"Farklı insanların hayatına dokunduğum için değerli hissettim ve genç insanlar olarak planladığımız ve uyguladığımız projelerle, başkalarının hayatlarında pozitif etki yaratabildiğimizi gördük."

İllerimize Göre Proje Sayılarımız 2018-2021
45
İstanbul
41
Diğer

Bu sayılara ek çevrimiçi projeler ve bireysel projeler olmak üzere 100’den fazla proje.

Öğrencilerin çeşitli toplum, bilim, siyaset, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında ülkede ve dünyada yararlı yurttaşlar olmaları amaçlanır.
Zeynep Gulal, RC 14
Mezun

“Bu programın benim daha hassas ve yardımsever bir insan olmamı sağladığına yürekten inanıyorum. Tüm ömrüm boyunca bir parçası olmayı planladığım toplum hizmeti projelerinin önemini anlamamı sağladı.”

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ