MENU

Öğrenci Odaklı Eğitim

Öğrenciler Robert Kolej’in Merkezindedir.

Okulumuz öğrenci odaklı bir yaklaşımla öğrencilerin özgür düşünceleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlar. Öğrencilere; matematik, doğa bilimleri, beşerî bilimler, teknoloji ve sanat alanlarında üstün bir temel kazandıracak şekilde tasarlanarak onları üniversiteye hazırlayan kapsamlı bir program sunulur. Robert Kolej kültüründe, akademik yüksek standartlar yanında yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma ve girişimcilik vurgulanır. Öğretmenler öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla sürekli olarak müfredatta uyarlamalar yaparlar. Her zaman daha iyiyi hedefleriz. Öğrenciler bir yandan kendi görüşlerine olan inançlarına sahip çıkarken, aynı zamanda evrensel bir bakış açısı benimsemeye teşvik edilirler. Okulun Amerikan ve Türk kökenlerini yansıtan benzersiz bir program geliştirilmiştir. 

Ortaokul ve lise çağındaki kız ve erkek öğrencilere eşit fırsatlar ve eşit eğitim standartları sunmak, okul için öncelikli önemini korumaktadır.

Ecesu
Lise 11. sınıf öğrencisi

“Robert Kolej’in en müthiş yönlerinden biri, öğretmenlerin farklı öğrenme tarzlarına gösterdikleri saygı. Öğretmenlerimiz sınıfımızdaki bütün öğrencileri mümkün olduğunca fazla soru sormaya ve ek desteğe ihtiyaç duyarsak derslerden sonra onlara gitmeye teşvik ediyorlar. Sınav baskısı altına girmeden konuları tartışmaya, oyun oynamaya, dışarı çıkıp araştırma yapmaya ve bilgileri gerçek dünyada kullanmaya yönlendiriliyoruz. Robert Kolej, eğitim alanındaki en başarılı insanları bir araya getiriyor ve onlara daha önce hiç karşılaşmadıkları tarzda bir eğitim veriyor.Öğrenciler olarak, sınıfta zor olanı başarmamız bekleniyor. Grup projeleri yapmamız, çatışmaları grup içinde çözmemiz, ortak bir ürün ortaya koymamız gerekiyor. Robert Kolej’de teknoloji de iyi kullanılıyor, her bir dersimize entegre edilmiş durumda. Araştırmalarımızı kendimiz yapmaya, sınıf arkadaşlarımızla “online” işbirliği içinde çalışmaya ve bugünün dünyasına başarıyla uyum sağlamaya teşvik ediliyoruz. Sınıfta hepimizin söz hakkı var. Kendi fikirlerimizi paylaşıyoruz, sınıf arkadaşlarımızın fikirleriyle gelişiyoruz, böylece herkesin paylaşmaya ve bilgi edinmeye teşvik edildiği saygılı ve birlik içinde bir ortam oluşuyor.“

Eğitim-Öğretim Programı

Okulumuzun eğitim-öğretim programı ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM