MENU

Toplum Hizmeti Programı

Toplum Hizmeti Programı Ofisi olarak amacımız okulumuz öğrencilerine eğitim gördükleri sürece yer aldıkları projelerle toplum odaklı düşünme ve davranma becerilerini lise sonrası hayatlarına taşıyarak Türkiye’de ve dünyada sorumluluk sahibi aktif yurttaşlar olmaları konusunda yardımcı olmak. Ayrıca görevimizin öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da devam ettiğine inanıyoruz. Bu amaçla mezunlarımızın ister kurucusu oldukları ister gönüllüleri oldukları STK’larla öğrencilerimizi buluşturmak ve sürdürülebilir projeler üretilmesine destek olmak da amçlarımız arasında.

Toplum Hizmeti Programı Nedir?

THP, insanlara çeşitli açılardan yardımcı olmak amacıyla öğrenciler tarafından düzenlenen, bir öğretmenin veya okulda çalışan bir kimsenin danışmanlığında yürütülen projelerdir. Robert Kolej'de 2006 yılında başlatılan programa göre her öğrenci diplomaya hak kazanabilmek için okuldaki yılları içinde toplam en az 75 saat süreyle bir sosyal hizmet projesinde çalışmalıdır. Robert Kolej öğrencilerinin üçte birinden çoğu, bu sürenin üstünde çalışmıştır. THP gönüllü hizmet değil, okuldaki eğitimin bir parçasıdır; öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan bu çalışmalar, unutamayacakları bir deneyim kazandırır.

THP fark yaratır!

THP öğrencilerimizin değişmesini sağlar. Müfredatın ötesinde bir eğitimdir. Öğrenciler gerçek sorunlarla tanışır ve bunları yapıcı biçimde çözmeye çalışırlar. Böylece ileride meslek yaşamlarında ve özel yaşamlarında gereksinim duyacak oldukları iletişim, problem çözme ve iş dünyasıyla ilgili beceriler geliştirirler.  Başkalarına karşı sorumluluk duygusu kazanmış olurlar. Robert Kolej öğrencileri mezun olduktan sonra çoğunlukla kendi alanlarında lider olurlar, okul da onların topluma karşı sorumluluk sahibi, etkin birer yurttaş olmaları yolunda ilk adımları atmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

THP Ofisi ne Yapar?

Toplum Hizmeti Programının bir parçası olarak THP Ofisi’nin çalışmaları arasında;

  • Her yıl öğrencilerimizin liderliğinde oluşturulan 40’ın üzerinde projenin organizasyonu, içeriğinin geliştirilmesi ve takip edilmesi üzerinde proje liderleriyle birlikte çalışılması,
  • Projelerin hayata geçirilmesinde öğrencilerimize yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Projeler için fon oluşturmak amacıyla senede iki defa olmak üzere ikinci el kermes satışı ile öğrencilerin katılımıyla okul içinde kek satışı etkinliklerinin organizasyonunun yapılması ve sponsor bulunması konularında öğrencilere gerekli desteğin verilmesi,
  • Liselerdeki toplum hizmeti uygulamaları dersi için oluşturulan ders kitabının üniversite eğitim fakültesinde uygulanabilecek olan versiyonu kullanılarak Boğaziçi Üniversitesi’nde ED300 kodu ile ders verilmesi,
  • Topluma Hizmet Projelerinde etki ölçmek için gerekli ölçme araçlarının hazırlanması ve bunun öğrencilere uygulanması,
  • Hizmet Ederken Öğrenme (Service Learning) kavramının sınıflardaki eğitime entegre edilmesi amacıyla yıllık dönem ödevleri ve projelerin birleştirilerek uygulamaya geçirilmesinde öğretmen ve öğrencilere yardımcı olunması,
  • Toplum hizmeti çalışmalarını başlatmayı düşünen okul ve kuruluşlara danışmanlık verilmesi,
  • 2012 yılından bu yana Liselerde Sosyal Sorumluluk Projeleri Sempozyumuna katılınması sayılabilir

Hizmet Ederken Öğrenmek Nedir?

Hizmet ederken öğrenmek, akademik disiplinlerle hizmetin kazanımlarının birlikteliğidir. Gerçek hayatla deneyimsel hedefleri akademik müfredat programına sokarak anlamlı toplum hizmetini sınıf içerisindeki eğitimle bütünleştirir.

Hizmet ederken öğrenmek, “öğrencilerin insan ve toplum ihtiyaçlarını, istenen öğrenim sonuçlarını elde etmek amacıyla tasarlanan yapısal fırsatlarla birlikte ele alan aktivitelere katılımlarını sağlayan bir deneyimsel eğitim şeklidir” (Jacoby, 1996, p. 5).

Hizmet ederken öğrenmeyi sınıflarımıza dahil etmek amacıyla Robert Kolej’de yıllık “Dönem Ödevlerini” destekleriz.

THP Liderlik Eğitimi Programı

THP Liderlik Eğitim Programı, anlamlı ve etkili Toplum Hizmeti Projeleri oluşturabilmeleri için öğrencileri daha iyi hazırlamak ve desteklemek amacıyla Güz 2018'de başlatıldı. 10. sınıf öğrencileri programa katılmak üzere davet edildi. 2018 Güz döneminde, THP personeli tarafından geliştirilen THP Müfredatına dayalı 7 Modülden oluşan ve İletişim, Takım Oluşturma, İhtiyaç ve Kaynak Analizi, Projelerin Amaç ve Çıktılarının Tanımlanması, Lojistik ve Program Planlama, Delege Etme, Geri Bildirim Alma ve Yansımayı Kolaylaştırma gibi konuları içeren programa toplam 36 öğrenci katıldı. Program bu Güz 2019'da 38 öğrenciden oluşan bir grupla devam ediyor.

Uğur Kılıç, RC 16
Mezun

"Farklı insanların hayatına dokunduğum için değerli hissettim ve genç insanlar olarak planladığımız ve uyguladığımız projelerle, başkalarının hayatlarında pozitif etki yaratabildiğimizi gördük."

Zeynep Gulal, RC 14
Mezun

“Bu programın benim daha hassas ve yardımsever bir insan olmamı sağladığına yürekten inanıyorum. Tüm ömrüm boyunca bir parçası olmayı planladığım toplum hizmeti projelerinin önemini anlamamı sağladı.”

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ