MENU

Okul Ücretleri ve Mali Yardım

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, Robert Kolej'de eğitim almaya hak kazanan, ancak kısıtlı finansal olanaklara sahip öğrencilere mali yardım sağlanmaktadır. Okulumuzda yalnızca ihtiyaca yönelik burs verilmekte olup, başarıya dayalı burs sistemi bulunmamaktadır. Okul tarafından ilan edilen tarihlerde yapılan mali yardım başvuruları, Okul Burs Komisyonu tarafından, önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir. Mali yardım bütçesi çerçevesinde, belirli sayıda öğrenciye tam veya kısmi mali destek sağlanır. 

Mevcut durumda, 55 farklı şehirden gelen 1042 öğrencimizin %26’yı burslu okumakta olup, bu oran yatılı öğrencilerde %60 seviyesindedir.


2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Mali Yardım Başvuru bilgileri için tıklayınız.


Mevcut Durumda
%26 Burslu
1042 Öğrenci
55 Farklı şehirden gelen öğrenciler
%60 Yatılı öğrencilerdeki
bursluluk oranı
Mali Yardım Olanaklarından Yararlanma Koşulları
01

Mali yardım, velinin maddi olarak sınırlı olanaklara sahip olması durumunda verilir. İhtiyaca yöneliktir ve belgelere dayalı olarak verilir.

02

Öğrencinin, akademik ve davranış olarak olumlu özelliklere sahip olması, okulun kural ve beklentilerini karşılaması gerekir.

03

Başvuru formunda yapılan beyanın ve teslim edilen belgelerin tam ve doğru olması zorunludur. Beyan ve belgelerde eksik ve yanlış bilgi olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz, alınmış olsa dahi iptal edilir.

04

Mali yardım başvuruları yıllıktır. Başvurular her yıl yeniden yapılır ve değerlendirilmeye alınır. Malî yardıma esas alınan koşulların değişmesi halinde mali yardım oranı da değişebilir.

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ