MENU

Çok Yönlü Bir Topluluk

Robert Kolej, farklı özelliklere sahip öğrencilere birden fazla dilde ve çok kültürlü bir yaklaşımla başkalarının görüşlerine hoşgörülü ve saygılı olmayı öğretir.

Robert Kolej’de eğitim İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dildedir; Millî Eğitim Bakanlığınca Türkçe olması öngörülmüş dersler Türkçe okutulmaktadır. Okulda seçmeli olarak verilen diğer iki yabancı dil Fransızca ve Almancadır. Robert Kolej, öğrencilerin gerek akademik gerek sosyal gelişimlerinde yüksek standartları hedefler ve öğrenciler bu alanlarda her zaman desteklenir. Öğretmenlerimiz, derslerde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek, her öğrencinin yetenek ve becerilerini geliştirmeyi, onların yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmelerini amaçlar. Okulun girişimlerinde öğrencilere de söz hakkı verilir; okuldaki birçok gelişme onların önerileriyle hayata geçirilmiştir. Gelişimlerinin en sağlıklı şekilde sürmesi amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanır.