MENU

Sürdürülebilirlik

Doğaya zarar vermeyen bir eğitim, mantıklı görünüyor, değil mi? Eğer sürdürülebilir biçimde yaşamayı gençken öğrenmezsek, yaşam tarzımızı neden sürdürülebilir bir modele dönüştürmek zorunda olduğumuzun bilimsel gerekçeleri bize öğretilmezse, muhtemelen sonraki yıllarda değişemeyiz ve sağlıksız alışkanlıklar yer eder. Bugün okul çağında olanlar için, ileride kendilerine miras bırakılacak bir doğal çevre kalmaz.   

Doğanın çevresel bağlantılarının ağının bir parçasıyız ve her geçen gün farkına vardığımız gibi, eğer biz sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek istiyorsak, etrafımızdaki dünyanın da sağlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle Robert Kolej’in önceliklerinden biri sürdürülebilirlik ve çevre bilincidir.   

Kaynakların en uygun şekilde kullanılması, gelecek kuşakların gereksinimlerinin tehlikeye atılmaması için, bizler faaliyetlerimizi sürekli olarak titizlikle gözden geçirmeye kararlıyız. Okulda bugüne kadar yapılan çalışmalar arasında su arıtma sistemleri, atık suyun yeniden kullanılması, karbon salınımının azaltılması ve enerji tasarrufu gibi önlemleri örnek gösterebiliriz.   

Robert Kolej’deki çevrecilik girişimlerini bir çatı altında toplamak ve çevreye daha duyarlı bir topluluk olma yolunda istikrarlı biçimde ilerlemek için 2019’da Robert Kolej Çevrecilik Hareketi kuruldu. Öğrenciler, okulda çalışanlar ve öğretmenlerden oluşan bu grup, Robert Kolej topluluğunun bütün bireyleriyle işbirliği yaparak aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlıyor:

Hedef
Bugün kadar kaydedilen ilerleme
Kampüsteki yiyecek-içecek servislerinden tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması
Ocak 2020 itibariyle kampüste plastik şişede su satışına son verildi. RC’de yemek hizmeti veren firma, sadece yeniden kullanılabilen sofra ve mutfak malzemesi kullanıyor.
Kampüsteki bütün organik atıkların, biçilen-budanan bitkiler ve sebze-meyve gibi mutfak atıkları dahil olmak üzere, kompost gübreye dönüştürülmesi
Kafeteryanın arkasında geniş bir kompost alanı oluşturuyoruz. Pilot uygulama olarak öğretmen lojmanlarının yakınında kompost üniteleri kuruyoruz. Yakında değişik kompost yöntemlerini denemeye başlayacağız.
Kampüsün el değmemiş doğa bölgelerini korumak için, okul arazisinin çevreye duyarlı ve organik biçimde yönetilmesi
Kampüsü üç ana bölgeye ayırıp her birinin uygun şekilde bakımını yapmak için bir taslak belge hazırlandı.
Ekolojiye önem veren okullarla işbirliği yaparak en iyi uygulamaların paylaşılması
COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen permakültür konferansımız, salgın geçince belirlenecek yeni bir tarihte yapılacak.
Ekoloji odaklı uluslararası ve yerel STK’larla işbirliğinin sürdürülmesi
Sürekli bağlantıda olduklarımız: TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı), World Wildlife Fund Turkey (Doğayı Koruma Vakfı), Fridays for Future Turkey, Belentepe Permakültür Çiftliği, KuzeyDoğa Derneği
Kampüste bir ekoloji eğitim merkezi oluşturarak doğal çevre hakkındaki öğretim kaynaklarının sunulması
Çalışmalar 2020-21 ders yılında başlayacak.

Yaklaşık iki yıl önce, çevresel bakış açılarını mevcut müfredata entegre etmekten, okulumuzu enerji tasarruflu yapılarla donatmaya ve kampüsümüzdeki biyolojik çeşitliliği zenginleştirmenin yollarını aramaya kadar çevrecilik ve sürdürülebilirlikle ilgili her şeyden sorumlu olan Çevre Eğitimi Eş Başkanları okulumuzda çalışmaya başladı.

2021'de Dünya Günü'nde, okulumuz ilk uzun vadeli sürdürülebilirlik planını oluşturmak için bir danışmanlık sözleşmesi imzaladı. Öncelikleri ve etkileri belirlemek, uzun vadeli hedefler oluşturmak ve sürdürülebilirlik yönetim sistemi geliştirmek için Stratejik Sürdürülebilirlik Yol Haritası hazırlanıyor. Bunun Türkiye'deki diğer okullara da örnek olmasını diliyoruz.

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ