MENU

Robert Kolej Coğrafya Çalıştayında (RCGeo) Öğrenciler Becerilerini Test Ettiler

Bu yıl 20-21 Nisan’da düzenlenen RCGeo çalıştayına dokuz okulun öğrencileri katıldı. Etkinlik çerçevesinde katılımcıların tamamlamaları gereken iki çalışma vardı: biri arazi çalışması, diğeri bir multimedya testi. Arazi çalışması için Arnavutköy’deki bir alana gidildi, öğrencilere bölgenin haritasını ve bazı bilgileri içeren bir kitapçık verildi. Farklı noktalardan veri toplamaları için 15 dakika süreleri vardı. Sonra bu çalışmayla ilgili bir sınava girdiler; açık uçlu soruları yanıtlayarak, gözlemleri sırasında topladıkları verilerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaptılar. Öğrenciler veri toplarken keyifli anlar yaşadılar. Multimedya testi ise 40 adet çoktan seçmeli sorudan oluşuyordu, bazıları disiplinler arasıydı, hepsinde de video veya fotoğraf gibi bir tür medya vardı. Test puanlarına göre en başarılı olan üç öğrenciye madalya verildi. Etkinlikte bir de panel düzenlendi.        


RCGeo ikinci yılını tamamladı. Etkinliğin amacı coğrafya eğitimini daha ileriye götürmek, lise öğrencilerini arazi çalışması gibi interaktif ögelerle tanıştırmak, diğer okullara kaliteli coğrafya eğitiminde örnek olmak, öğrencilerin Uluslararası Coğrafya Olimpiyatına (International Geography Olympiad: iGeo) ve Balkanlardaki muadiline (BiGeo)   hazırlanmalarına yardım etmek ve sadece ezbere dayalı olmayan bir coğrafya eğitimini geliştirmek.


İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ