MENU

Robert Kolej’de Teknoloji

Robert Kolej, 156 yıllık geçmişiyle teknolojinin baş döndürücü temposundan daha mı hızlı ilerliyor? Bu soru, bizi RCQ’nun bu sayısında teknolojiye yer vermeye yöneltti. RCQ, Robert Kolej’in teknoloji vizyonuna ve eğitimdeki uygulamalarına yakından bir bakış sunuyor, aynı zamanda teknoloji alanında aktif olan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın etkileyici başarılarını irdeliyor.  

Robert Kolej, her zaman yeniliklere öncü olmuştur. Teknolojinin en belirgin sembolleri olan bilgisayarlar 1977’den beri Robert Kolej’de kullanılıyor. Programlama dersleri 1984’de başladı ve Basic, Fortran ve Pascal dillerinde çalışmalar yapıldı. Öğretmenlere ve çalışanlara da kelime işlem ve programlama eğitimleri verilerek kendi yazılımlarını oluşturacak ve eğitim yazılımlarını değerlendirecek düzeye gelmeleri hedeflendi. 

1985 yılında Orta Hazırlık müfredatına bilgisayar dersi eklendi ve Bilgisayar Merkezi hayata geçirildi; merkeze, RC 51 Talat S. Halman’ın bilgisayar biliminde büyük bir gelecek vadeden (bkz. RCQ 47, s. 51) oğlunun anısına Sait Halman adı verildi. Öğrenciler bilgisayar merkezine giderek artan bir ilgi gösterdiler. Özellikle kelime işlem programına, College Explorer denilen bir veri tabanına ve bir SAT programına ilgi duyuyorlardı. Bu ilk yıllardan itibaren Robert Kolej’de teknolojinin eğitimdeki rolü artmaya devam etti.  

Okulun teknoloji vizyonunda belirtildiği gibi, Robert Kolej topluluğunun bütün bireyleri, eğitime entegre edilen teknolojinin desteğiyle yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek yurttaşlık, liderlik, eleştirel düşünce, yaratıcılık, küresel farkındalık, iletişim ve işbirliği alanlarında örnek olmayı hedeflerler. Yeni stratejik plan doğrultusunda, bu vizyon sadece yeni dünyaya adapte olmayı değil, aynı zamanda onu şekillendirmeyi içerir. Öğrencilerden, öğretmenlerden ve çalışanlardan beklentiler, vizyonun aşağıdaki ana başlıkları altında ifade edilir:

·      Teknolojiye hâkim olmak: Öğrenciler Robert Kolej’den mezun oldukları zaman teknolojide ileri düzeyde yetkinlik ve beceri sahibi olurlar. Öğretmenlerin yeni teknolojileri içselleştirmeleri için profesyonel gelişim olanakları sunulur.

·      Yeni ve değişen teknolojilere olanak tanımak: Eğitimi geliştirmek için arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zekâ, büyük veri analizi ve nesnelerin interneti gibi teknolojilere yer verilir.

·      Ortak ilgi alanlarını paylaşan öğrenci toplulukları oluşturmak: Öğrenci toplulukları, geleceğin kökten değişim yaratan teknolojilerine katkıda bulunacaklardır.  

 Bu vizyonun uygulamalarına bir örnek olarak, Kasım 2018’de bütün dersliklere akıllı ekranlar yerleştirildi. Artık öğretmenler ders sırasında içerikle bağlantılı materyallere ve kaynaklara anında internetten ulaşabiliyorlar. Bu teknoloji sayesinde dersin konuları sonradan ulaşılacak şekilde saklanabiliyor ve öğrencilerin uzaktan erişimle derse katılmaları sağlanabiliyor. Yine bu vizyon doğrultusunda, 2018’de Taner Türkoğlu, Teknoloji Yöneticisi olarak Robert Kolej’de göreve başladı. Türkoğlu, “Okulun teknoloji projelerinin başarılı olması için dersliklere doğru cihazları seçmenin ötesinde, öğretmenlerin profesyonel gelişimi kilit ögedir” diyor.

Ders verme yöntemlerinde yenilikler

RC öğretmenleri, teknolojiyle bütünleşmiş şekilde ders vermelerini sağlayacak birçok yöntemle tanışıyorlar. Bölüm bazındaki eğitim programları, her ay teknoloji haftasında teknolojinin püf noktalarının incelenmesi ve öğretmenlerin başarılı uygulamaları meslektaşlarıyla paylaştıkları Öğretmenler Öğretmenlere Öğretiyor (Teachers Teaching Teachers - TTT) oturumları, profesyonel gelişime yönelik örneklerden sadece bazıları. Ayrıca, öğretmenlerden ve bilişim teknolojisi görevlilerinden oluşan Teknoloji Liderliği Ekibi, yeni araçlar için asgari standartların belirlenmesi üzerinde çalışıyor.   

Teknolojinin entegrasyonu için verilen emek, ulaşılan sonuçlara değiyor. Gerek öğrenirken, gerekse öğretirken duyulan coşku ve tutku daha da büyüyor. Örneğin Türk Edebiyatı öğretmenleri, öğrencilerin yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirmek için hikâye anlatıcılığı programlarını kullanıyorlar; matematik öğretmenleri 3 boyutlu baskı ürünleriyle matematik modellerini anlatıyorlar; hatta fen öğretmenleri, öğrencilerle birlikte Arttırılmış Gerçeklik bilim sergisi düzenliyorlar.      

Aynı kütüphane alanında daha fazla kaynak

Bu değişim fırtınasında İbrahim Bodur Kütüphanesi nasıl bir konumda? Kütüphane hizmetlerini genişletti, kaynaklara haftanın yedi günü-günde yirmi dört saat uzaktan erişim sağladı. RC öğrencileri hem kampüsteyken hem de kampüs dışından yeni e-kitap ve sesli kitap koleksiyonlarına, online gazetelere, veri tabanlarına, popüler e-dergilere, araştırma araçlarına ve kılavuzlarına ulaşabiliyorlar. Robert Kolej topluluğu her ne kadar online kaynakları çeşitli şekillerde kullansa da, fiziksel mekânlar ve basılı kaynaklar büyük rağbet görmeye devam ediyor. Kütüphane müdürü Cara Keyman, “Teknoloji, kütüphanenin temel amacını değiştirmedi: insanları bir araya getirme, geleceğe esin kaynağı olacak bilgi ve fikir verme işlevimizi sürdürüyoruz” diyor ve ekliyor: “Kütüphane, Robert Kolej’de yaratıcılığın, araştırmanın ve birlikte çalışmanın merkezi”.    

Yaşam kalitesini dengelemek

Derslerde ve ders dışında teknolojiye bu kadar fazla erişim imkânı arasında, öğrenciler, bütün dünyada gittikçe kaygı duyulan teknoloji bağımlılığından uzak durabilecekler mi? Robert Kolej’in eğitim programı bu konuda güven veriyor: lise yılları boyunca dijital vatandaşlık öğretiliyor, sanal zorbalıktan ve teknoloji cihazlarına bağımlılıktan korunmanın önemi hatırlatılıyor. Robert Kolej Rehberlik bölümünden Erkan Uğuzalp, internet bağımlılığının Robert Kolej öğrencileri için endişe verici olmadığını söylüyor. Gene de okul, önlemler almanın ve bilinci arttırmanın üzerinde duruyor.

Öğrenciler teknoloji etkinliklerinin ön planında

Çok sayıda Robert Kolej öğrencisi, teknoloji alanında çeşitli ve ilginç araştırmalar yapıyor. Robert Kolej Robotik takımı ARC6014, FIRST kuruluşunun Türkiye’deki bölgesel robotik yarışmasına ve Houston’daki Dünya Şampiyonasına katıldı. Öğrenci Teknoloji Ekibinin üyeleri, okul içindeki anlık teknoloji sorunlarını çözüyorlar. Ekip üyeleri, öğretmenlerle aynı zamanda akıllı ekran eğitimlerine katıldılar, böylece derslerde ortaya çıkabilecek sorunları öngörerek okulda kimsenin bu tür sorunlardan etkilenmemesine yardımcı oluyorlar. RC Makers kulübü 50’den fazla üyeye ulaştı ve şimdi bir sualtı robotu, bir mayın tarama robotu ve öğrencilerin okul kimlik kartlarıyla kantinde ödeme yapabilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Film yapımcılığına meraklı öğrenciler, fikirlerini hayata geçirmek için Serdar Bilgili Film Kurgu Merkezindeki en yeni donanım ve yazılımlardan yararlanıyorlar. Merkezi ziyaret eden üniversite profesörlerinin ve film yapımcılarının hepsi, bu merkezin teknolojik gelişme açısından Türkiye’de birinci olduğunu söylüyorlar.  

Öğrencilerden öğretmenlere, vizyondan uygulamaya kadar, Robert Kolej, teknolojiyi eğitimin ve kişisel gelişimin temel amacını destekleyecek bir araç olarak benimsiyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak çabaları, Robert Kolej’in eğitimde mükemmellik standartlarını sürdürmesini sağlıyor: RC öğretmenleri öğretimi zenginleştirmek için yeni teknoloji araçlarını kavramaya ve uyarlamaya özen gösteriyorlar, öğrenciler de bu araçları yaratıcı ve aynı zamanda bilinçli kullanmayı öğreniyorlar.

Robert Kolej bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de en yeni araçları ve uygulamaları kullanmaya devam edecek. Ancak bütün öğretmenler ve idareciler bir konuda görüş birliği içindeler: her ne kadar teknoloji, zamanla değişecek bir eğitim aracı olsa da, Robert Kolej’de öğrenciler için eğitimin başlangıçtan beri var olan temelleri – eleştirel düşünce, ortak çalışma, liderlik ve küresel vatandaşlık – her zaman aynı kalacak. 

 

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ