MENU

Robert Kolej’de öğrencilerin teknolojideki hızlı gelişmeleri takip etmeleri hedeflenir. Amacımız, onların bu gelişmelerin ön planında yer almalarını sağlayacak düşünce yapısını, becerileri ve yaratıcılığı kazanmalarına yardımcı olmaktır. Teknolojinin modern dünyadaki yeri ve yaşam ile toplumun üzerindeki etkileri, bütün bilgisayar derslerinin önemli ögesidir.

2017-2018 ders yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazırlık sınıflarına verdiğimiz zorunlu bilgisayar derslerinin saatini arttırmıştır, buna bağlı olarak bölümümüzdeki öğretmen sayısı da artmıştır. Yeni MEB müfredatı gereğince, 2022 yılına gelindiğinde bütün Robert Kolej öğrencileri okuldan mezun olana kadar temel programlama bilgilerini öğrenmiş olacaktır.

Bilgisayar departmanımız, okuldaki diğer departmanlarla yakından bağlantılıdır. Öğrenciler matematik becerilerini de içeren ileri seviye bilgisayar dersleriyle AP sınavlarına hazırlanırlar. Web tasarımının ve Hazırlık sınıfındaki diğer öğretim programı ünitelerinin amacı, öğrencilere bilgisayarların sanatsal bir yaklaşımla nasıl kullanılacağını göstermektir.   

Robert Kolej İleri Seviye Bilgisayar dersini alan öğrencilerin çoğunluğu, AP sınavında 5/5 puan elde ederler. Yeni Hazırlık müfredatının, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin iki yıl sonra almak isteyebilecekleri seçmeli programlama derslerine de etkisi olacaktır; çok daha fazla sayıda öğrencinin Programlamaya Giriş dersine gerek olmadan doğrudan AP Programlama dersini alabileceğini düşünüyoruz.   

Halen Hazırlık sınıfında üç saat bilgisayar dersi okutulmakta, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine iki farklı seviyede Java program dili seçmeli dersi sunulmaktadır. Derslerin çoğu bilgisayar laboratuvarında yapılmakla birlikte, bazı Hazırlık dersleri sınıflarda verilir ve öğrenciler kendi laptoplarını kullanırlar. Bütün bilgisayar derslerinde öğretim dili İngilizcedir.

Robert Kolej’de Bilgisayar Bölümü aynı zamanda teknolojinin eğitimde kullanımına yardımcı olur. Teknolojideki ve yazılımlardaki gelişmeler doğrultusunda müfredatı günceller ve öğrencilerin teknoloji becerilerini geliştirmeleri için olanaklar yaratır. Bölümümüzdeki öğretmenler ayrıca ders dışı etkinliklere danışmanlık yaparak, hevesli öğrencilerin uygulamalar ve robotik alanlarında kodlama becerilerini geliştirmelerini destekler.  

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ