MENU

Robert Kolej’de öğrencilerin hızla değişen teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, bu gelişmelere ayak uydurabilmek kadar öncü de olabilmeleri için gerekli düşünce yapısı, beceri ve yaratıcılığın kazanılması amaçlanır. Modern dünyada teknolojinin yeri, hayata ve topluma etkileri incelenir.

2017-18 ders yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının Hazırlık sınıfına verdiğimiz zorunlu bilgisayar dersi saatlerini artırmasıyla son dönemde bölümümüzdeki öğretmen sayısı da artmıştır. Yeni MEB müfredatına göre, 2022 yılına gelindiğinde bütün RC öğrencileri okulu bitirdikleri zaman programlamanın temellerini öğrenmiş olacaktır.

Bilgisayar departmanımız diğer departmanlar ile de yakın bağlantılıdır. Hazırlık sınıfındaki Prep IT ve Prep Yaratıcı Sanat dersleri İngilizce, grafik ve yaratıcı web tasarımı dersleri de Sanat Departmanımız ile bağlantılı olarak yapılır. İleri seviyedeki bilgisayar seçmeli dersleri ile öğrenciler AP (Advance Placement) sınavlarına hazırlanır. Web tasarımı ve diğer Lise Hazırlık seçmeli dersleri bilgisayar kullanımına sanatsal bir yaklaşım kazandırılmasını amaçlar.


RC’nin AP İleri Bilgisayar dersini alan öğrencilerin çoğunluğunda AP test skoru 5/5’tir. Bu durum, iki yıl sonra L11/12 öğrencilerinin seçmeli programlama derslerini etkileyecek ve çok daha fazla sayıda öğrenci, Programlamaya Giriş dersine ihtiyaç duymadan doğrudan İleri Seviye/AP Programlama dersini alabilecektir.

Robert Kolej'de bilgisayar departmanı eğitimde teknolojinin kullanımında bir kolaylaştırıcı olma görevi de üstlenir. Ders programını teknoloji ve yazılım konularındaki gelişmelere göre günceller, öğrencilerin teknoloji konusundaki becerilerini geliştirebilecekleri olanaklar sağlar.


Hali hazırda hazırlık öğrencilerine 3 saat bilgisayar dersi, L11/12 öğrencilerine seçmeli ders olarak Java Program dili ile programlama ve L12 öğrencilerine İleri Seviye/AP Programlama seçmeli dersi verilir. Bilişim Teknolojisi dersinde ise güncel eğilimler ve sorunlar incelenir. Derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar laboratuvarında yapılmakla birlikte, bazı Hazırlık sınıfı dersleri sınıflarda yapılarak öğrencilerin kendi laptoplarını kullanmasına imkan tanınır. Tüm bilgisayar dersleri İngilizce olarak okutulur.

Bölüm öğretmenlerimiz ders-dışı etkinliklere de danışmanlık yapar ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla becerilerini artırdıkları telefon uygulamalarının kodlanması ve robotik konularında onlara yardımcı olur.


İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM