MENU

Robert Kolej İngilizce Bölümü dil ve edebiyat becerilerini farklı konularla, çok yönlü ve detaylarıyla öğreterek öğrencilerinin entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur. İngilizcenin öğrencilerimizin ikinci dili olması ve ön bilgilerinin farklılıklar göstermesi nedeniyle, dilde akıcılık sağlamak bölümümüzün birincil hedefidir. Dil eğitimine daha geniş bir açıdan yaklaşarak 21. Yüzyıl Becerileri olan yaratıcılık, bilgiye ulaşma, medya, çözüm ve ortak çalışmayı da programın bir parçası haline getirmeyi amaçlarız. Akıcı bir İngilizce kazanımını gerçekleştirmek için öğretmenlerimiz bütün derslerde derin düşünme alıştırmalarına, hayal güçlerini kullanarak veya akademik olarak hazırlanan yazılara, ortak tartışmalara, yaratıcılığa ve dikkatli incelemelerin yapıldığı okuma çalışmalarına ağırlık verir.

Derslerde yararlanılan edebi ve diğer eserler, öğrencilerin enformasyon, medya bilgisi ve kavramsal anlayış dahil olmak üzere çeşitli becerilerini ilerletmelerine temel oluşturur. Derslere yönelik olarak ve insanların çok yönlü yaşamlarını açık fikirlerle irdeleyebilmek açısından, anlayarak okuma alışkanlığına değer veririz. Dilbilgisi ve kompozisyon gibi yazı öğelerini öğretir, aynı zamanda yazı yazmanın kişinin fikirlerini çözümlemesi ve geliştirmesi için bir yol olduğunu vurgularız. Okulumuzda öğrencilerin özgün biçimde fikirlerini geliştirmelerini ve ifade etmelerini isteriz: tartışmalar, münazaralar, sunumlar, performanslar, yayımlanan yazılar, filmler, multimedya metinleri ve blog’lar hazırlar ve düzenleriz. Bölümümüz; öğrencilerimizin İngilizceyi kendi kişiliklerini yansıtan ve akademik alanda onlara yararlı olacak, yaşam boyu öğrenme arzularını sürdürecek biçimde, akıcı bir şekilde kullanmalarını ve değerlendirmelerini arzu eder. 

Öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlayacak bazı tutum ve davranışlar belirlenmiştir. Bölüm öğretmenlerimiz, bütün Robert Kolej öğrencilerine bu tutum ve davranışları öğretirler ve bunlara örnek olurlar. Bunlar: 

●   Akademik dürüstlük ve doğruluk

●   Kendi öğrenimlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek

●   Kendi öğrenme gereksinimlerinin bilincine varmak ve uygun çalışma alışkanlıklarını kazanmak

●   Entelektüel sorgulama ve merak geliştirmek

●   Öğrenirken risk almak ve bireysel ilgi alanlarının peşinden gitmek

●   Zor durumlarda sebat etmek

●   Bireysel çalışmalarla ortak çalışmalar arasında denge sağlamak

●   Kendi tercihleri olarak İngilizceyi akıcı biçimde yazmak, okumak, konuşmak

●   Araştırma yapmak ve derinliği olan akademik çalışmalar ortaya koymak için teknolojiden yararlanmak

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ