MENU

Robert Kolej sanat departmanın temel hedefi öğrencilerin yaratıcılıklarını ve entelektüel gelişimlerini desteklemektir. Programımızın özünde; öğrencilere yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak, sanat aracılığıyla doğru iletişim yollarını tanıtmak ve kültürel çeşitliliklerin farkına varmalarını sağlamak bulunmaktadır.

Amacımız üstün nitelikli bir sanat eğitimi vermektir. Bunu sağlamak üzere öğretmenlerimiz çağdaş öğretim metotlarını araştırır ve uygularlar. Ders ve ders dışı çalışmalarda öğrencilere gösterilen bireysel ilgiyle, onların estetik zevklerinin, bilişsel ve teknik becerilerinin geliştirilmesine destek verilir. Müzik ve sanat programı bir bütünlük içinde ele alınarak dengeli bir dağılım yapılır; farklı alanlarda ve dallarda sunulan çeşitlilikle öğrencilere seçim olanakları sağlanır.

Robert Kolej’de öğrenciler sanat ve müzik çalışmalarına hazırlık sınıfında haftada iki saat, dönüşümlü olarak yapılan derslerle başlarlar. Hazırlık yılında ayrıca “yaratıcı sanat” diye adlandırılan ve farklı sanat disiplinlerinin birleşmesiyle uygulanan dersleri de vardır. Daha sonra, öğrenciler Lise 11 veya 12. sınıfta kendilerine sunulan zengin sanat ve müzik ders seçeneklerinden birini veya fazlasını almak koşulu ile sanat programını tamamlarlar.  Diploma koşulu olarak her öğrencinin bir seçmeli sanat dersi alması zorunludur ve sanat derslerinde öğretim dili İngilizcedir. Sanat çalışmaları sadece ders programı ile sınırlı olmayıp, ders dışı etkinlikler, kulüp çalışmaları, konserler ve yarışmalarla da desteklenir. Çeşitli kulüp çalışmaları ve aktivitelerle öğrencilerin sanat ve müzik alanında ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsatlar tanınır. Güçlü bir orkestramız, çok sesli koromuz (RC Singers), farklı enstrüman eğitimlerinin verildiği kulüp çalışmalarımızın yanında, sanatın teknoloji ile entegrasyonunun bir ürünü olan “Modern Müzik Prodüksiyon Kulübü” gibi çalışmalarımız da bulunmaktadır. 

Müzik Departmanı
Gitar, piyano, perküsyon ve diğer birçok enstrüman
Prova Odaları
Dans Stüdyosu
Orkestra Odası
Müzik sınıfları
Suna Kıraç Hall Tiyatro Salonu
Sanat Departmanı
Baskı Ekipmanları
Seramik Atölyesi ve Fırını
Alternatif Fotoğraf Ekipmanları
Dijital Fotoğraf Basım Ekipmanları
Karanlık Oda
İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ