MENU

Yabancı Diller Bölümünde öğrencilerimize ek dil olarak Almanca veya Fransızca öğrenme seçeneği sunulur. Bölümümüz, Robert Kolej’in amaçları doğrultusunda, “farklı dillere ve kültürlere açık, başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü ve saygılı” öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Küresel toplumun gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmek için öğrencilerimizin dünyada geçerli ek bir dil öğrenmelerinin önemine inanıyoruz ve öğrencilerin başarıyla iletişim kurmalarını sağlamak için öğrencilere dil ve kültür birikimi kazandırıyoruz.   

Çok yönlü eğitimi destekleyen bölümümüzde öğretim ve müfredatta farklılaştırılmış ve çeşitlendirilmiş yöntemler uygulanır. Verdiğimiz dil eğitimi öğrencilerimizin yaşamlarında ve ilgi alanlarında anlamlı iletişim kurmalarının yanı sıra, öğrendikleri dilin kültürü ile dünyadaki başka kültürler arasında bağlantılar kurmalarını da sağlar.Yabancı Diller Bölümü olarak hedeflerimiz:

 • Tüm dillere eşit derecede önem verilerek, her dilde dil becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilerimizin gerçek yaşam senaryolarını örnekleyerek iletişim kurmaları
 • Yaratıcılığı ve özgün düşünceyi teşvik etmek için proje bazlı ödevlerden yararlanılması
 • Dijital eğitici oyunlar ve öğrencilerimizin kendilerinin ulaşabilecekleri bilgiler yoluyla, dil öğreniminin önemli öğelerinden biri olan bilişim ve web kaynaklarının kullanılması
 • Ders dışı etkinlikler, kültürel geziler, uluslararası değişim programları gibi olanaklar yaratılması, yaz dönemlerindeki dil programlarının teşvik edilmesi
 • Öğrencilerimize ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın seviye sınavlarına girme olanağı sağlanması ve teşvik edilmesi
 • Öğrencilerimizin Fransızca veya Almanca bilmeyi gerektiren üniversite programlarını düşünmelerine olanak sağlanması 


Program ve Dersler

Fransızca ve Almanca dersleri “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı”na uygun şekilde geliştirilmiştir. Bu standartlar Avrupa’daki bütün dillerde öğretim vermeyi ve bilgileri ölçmeyi sağlar. Altı farklı seviye belirlenmiştir ve dil yeterliliğinde Avrupa standardı olarak gittikçe yaygın biçimde kabul görmektedir:

A1 ve A2 temel düzeydekiler

B1 ve B2 dili bağımsız kullanabilenler

C1 ve C2 usta kullanıcılar

Dört becerinin hepsi (dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma) öğretilmekle birlikte, konuşmaya ağırlık verilir. Tüm seviyelerde öğrencilerimiz dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve telâffuz bilgilerini geliştirirler. Öğrencilerimizin derse ilgilerini arttırmak ve onları motive etmek için, müfredatın önemli ögeleri olan çeşitli kaynaklardan (teknoloji, şarkılar, filmlerden kesitler, edebi metinler gibi) ve farklılaştırma stratejilerinden yararlanılır.

3 yıl süreyle yabancı dil seçmeli dersinin alınması zorunludur, böylece A2 seviyesinde sağlam bir temel kazandırılır. Öğrencilerimiz, 9. sınıftan itibaren Fransızca/Almanca 3 ve Fransızca/Almanca 4 seçmeli derslerini alarak B1 ve B2 seviyelerine hazırlanabilirler. Okulumuzda AP Fransızca veya Almanca dersleri verilmemekle birlikte, B2 seviyesinde ilerlemiş olan bazı öğrenciler 11 veya 12. sınıfta AP dil sınavına girebilir. 

Üniversiteye Hazırlık

Son üç yıl içinde 12’den fazla öğrencimiz Almanya’daki üniversitelere gitmiş ve 5’ten fazla öğrenci Fransızca programlara kabul edilmiştir. ABD’de okumayı hedefleyen öğrenciler için de B1 veya üstü bir seviyenin birçok avantajı bulunur:

 • Üçüncü bir dile hâkim olmak, başvuru sürecinde öğrenciye ayrıcalık sağlar.
 • Fransızca veya Almanca 4 gibi ileri seviye dersleri almak da ayrıcalık sağlar.
 • ABD’deki bazı programlar artık üçüncü bir dil bilinmesini gerektirmektedir.
 • AP dil sınavlarına girmek, üniversitede kredi tanınmasına yarayabilir.
 • Bazı üniversiteler öğrencileri ileri seviye dil derslerine yerleştirmek için DELF veya FIT dil sertifikalarını kabul eder.
İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ