MENU

Sosyal Bilimler bölümünün öncelikli felsefesi; öğrencilerin kendini, içerisinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm geliştirebilen bireyler olabilmeleri için onlara farklı yollar, olanaklar göstermek ve başladıkları yolda rehberlik ve danışmanlık yapmaktır. Öğretmenlerimiz toplumsal ve kültürel bağlamda dünyaya çok daha geniş bir çerçeveden bakabilmeleri yönünde öğrencilere her zaman destek olur, yol göstericilik yapar. 

Hedeflerimiz; 

●    Çokkültürlülük, dünya vatandaşlığı ve barışı, çevre, evrensel haklar, toplumsal cinsiyet, ötekileştirme, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet konularına duyarlı,

●    Estetik kaygılara sahip,

●    21. yüzyıl koşullarını ve gereklerini kavrayarak yakın ve uzak çevresinde gözlemlediği sorunlara duyarlı ve bu yönde eyleme geçebilecek potansiyele ve donanıma sahip,

●    İnsanlığın ortak üretimine saygılı,

●    Bilgi kirliliğine karşı duyarlı,

●    Sorumluluklarını bilen ve haklarını koruyan, etiği ön planda tutarak teknolojiyi doğru ve yararlı amaçlarla kullanan

bireyleri yerel ve küresel dünyaya hazırlamak ve kazandırmaktır. 

Müfredat programımızı felsefe ve hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerin kazanımlarını ve deneyimlerini zenginleştirmek üzere geliştiririz. Kaynaklarımız müfredat konularının tümünü kapsayacak ve daha da ötesini öğrencilere düşündürecek, sorgulatacak biçimde seçilir, farklı dersler için farklı kaynaklara ulaşması hususunda öğrencilere olanak sağlanır.  

Her yeni yılda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni derslerin planlanmasına ve seçmeli ders olarak sunulmasına özen gösterilir. İngilizce AP Mikro ve Makro Ekonomi dersi başta olmak üzere, İşletme ve Girişimcilik, Psikoloji, Sosyoloji gibi derslerle hem öğrencilerimizin ilgi alanlarını genişletmelerine olanak sağlamaları hem de seçecekleri muhtemel meslekler hakkında fikir edinebilmeleri hedeflenir. 

Her yıl Dünya Felsefe Günü etkinliklerine İstanbul’da ev sahipliği yapan Sosyal Bilimler bölümümüz; liseli gençlerin güncel temaların felsefe ile ilişkisini sorgulamaları ve fikir alışverişlerinde bulunabilmeleri için zemin ve ortam sağlayarak, birçok okuldan farklı gencin buluştuğu etkinlikte rol alır. İstanbul’daki başka diğer liselerin de felsefe kulüpleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen bu çalışma hem özel okulların hem de devlet okullarının coşkuyla katıldığı, verimli, felsefe dolu bir gün olarak gerçekleşir. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası felsefe yarışmalarına katılımı destekleyen bölümümüz ilgilenen genç öğrencilere katılım ve hazırlanma sürecinde destek olur. Öğrencilerimizin her yıl bu alanda aldığı başarılar, onların felsefe alanına olan ilgisini ve sevgisini gözler önüne serer. Coğrafya alanında da öğrencileri başka okuldan yaşıtlarıyla buluşturma, sınıf dışında açık havada coğrafya çalışma ve öğrenme fırsatları yaratılır. 

Robert Kolej Radyo ve Robert Kolej Tarih dergisi de bölüm öğretmenlerimiz tarafından sürdürülen ve öğrencilerin dersleri dışında ilgilerini çeken, güzel ürünler ortaya koydukları çalışma alanları. Bunların dışında Avrupa Gençlik Parlamentosu, Dünya Bilginler Kupası, Münazara, Model Birleşmiş Milletler, Felsefe Kulübü, Masa tenisi, Osmanlıca, Interact gibi kulüplerde; yılın çeşitli zamanlarında yapılan Topluma Hizmet Projelerinde ve ilgili tüm diğer etkinliklerde Sosyal Bilimler bölümü olarak öğrencilerimize destek oluruz.

İnternet sitemizde, sitemizi geliştirebilmek ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google Analytics çerezi kullanmamıza izin veriyor musunuz? Detaylı Bilgi seçeneğine tıklayarak çerez ayarlarına ve Çerez Politikamıza erişebilir, kullandığımız çerezler ve veri işleme amaçlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
DEVAM
REDDET
DETAYLI BİLGİ